Thiết bị giám sát hành trình H2

Thiết bị giám sát hành trình Model H2 được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. H2 đạt tiêu chuẩn cao nhất của GTVT quy định tại QCVN 31 : 2014/BGTVT, với nhiều tính năng hữu ích: theo dõi hành trình thời gian thực, giám sát hành trình xe bằng hình ảnh và quản lý nhiên liệu tiêu hao…