Category Archives: Nghị định thông tư nhà nước

THÔNG TƯ 63 VỚI HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI Ô TÔ

THÔNG TƯ 63 VỚI HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI Ô TÔ quy định về tổ chức, quản lý vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Việt tech cung cấp cho khách hành thiết bị định hợp chuẩn (Giám sát hành trình, Hộp đên ô tô)