THÔNG TƯ 09/2015/TT-BGTVT

THÔNG TƯ 09/2015/TT-BGTVT

 THÔNG TƯ 09/2015/TT-BGTVT CUNG CẤP QUẢN LÝ GSHT Ô TÔ. QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU TỪ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ. BAN HÀNH TẠI HÀ NỘI NGÀY 15 THÁNG 04 NĂM 2015

THÔNG TƯ 09/2015/TT-BGTVT
Hình ảnh văn bản về THÔNG TƯ 09/2015/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THÔNG TƯ 09/2015/TT-BGTVT CUNG CẤP QUẢN LÝ GSHT Ô TÔ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô sau (sau đây gọi chung là thiết bị giám sát hành trình).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách, bến xe hàng, các đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô trong phạm vi toàn quốc.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CUNG CẤP QUẢN LÝ GSHT Ô TÔ Theo THÔNG TƯ 09/2015/TT-BGTVT

Theo Điều 4. Quy định về cung cấp dữ liệu

Khoản 1

1. Yêu cầu về cung cấp dữ liệu: dữ liệu cung cấp được chia thành 02 loại, bao gồm các dữ liệu định danh và dữ liệu giám sát hành trình.
a) Dữ liệu định danh bao gồm: tên đơn vị kinh doanh vận tải; tên Sở Giao thông vận tải (nơi cấp giấy phép kinh doanh vận tải); biển số xe; trọng tải xe (số lượng hành khách hoặc khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông); loại hình kinh doanh. Dữ liệu định danh này phải được gắn kết với dữ liệu giám sát hành trình.
b) Dữ liệu giám sát hành trình phải được cập nhật liên tục các thông tin bao gồm: số giấy phép lái xe; tốc độ, thời gian, tọa độ của phương tiện.

 

Khoản 2
2. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình phải được truyền về máy chủ dịch vụ với tần suất không quá 30 giây trên một lần khi xe chạy và không quá 15 phút trên một lần khi xe dừng không hoạt động (khi xe dừng, đỗ để nghỉ trên hành trình, xe chờ vào nốt xếp khách tại các bến xe đối với tuyến cố định).

Tham khảo thêm về thiết bị định vị hợp chuẩn

Thiết bị định vị hợp chuẩn Tg007                                            Thiết bị định vị hợp chuẩn BK86

                                             

 

Khoản 3
3. Dữ liệu phải đảm bảo đầy đủ theo cấu trúc quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này và phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình phải được truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong thời gian không quá 02 phút, kể từ thời điểm máy chủ dịch vụ nhận được dữ liệu;
b) Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình được truyền thông qua máy chủ dịch vụ về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải đảm bảo theo trình tự thời gian. Trường hợp đường truyền bị gián đoạn thì cho phép gửi đồng thời cả dữ liệu cũ và dữ liệu hiện tại khi đường truyền hoạt động bình thường;
c) Giao thức truyền dữ liệu theo chuẩn mở AMQP. (Advanced Message Queuing Protocol). Định dạng bản tin theo chuẩn Protocol Buffers.

 

Khoản 4
4. Máy chủ dịch vụ và máy chủ Tổng cục Đường bộ Việt Nam tham gia việc truyền. Nhận dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình phải được đồng bộ với thời gian chuẩn Quốc gia theo chuẩn NTP (Network Time Protocol).


5. Dữ liệu cung cấp phải bảo đảm kịp thời, chính xác, không được sửa chữa và làm sai lệch dữ liệu trước hoặc trong khi truyền.

Theo Điều 6. Quy định sử dụng dữ liệu

Khoản 1

1. Việc khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thực hiện theo quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Khoản 2
2. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện được khai thác. Sử dụng để phục vụ cho công tác quản lý vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải. Cơ quan quản lý nhà nước; phục vụ công tác xử lý vi phạm theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Phục vụ nghiên cứu khoa học và. Công tác khác để bảo đảm an toàn giao thông.

Khoản 3
3. Thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu từ. Thiết bị giám sát hành trình trên môi trường mạng được bảo mật. Theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin.

Khoản 4
4. Các thông tin tổng hợp về vi phạm được ghi nhận qua. Thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Tất các các thông tin dữ liệu trên được quản lý bở Tổng cục đường bộ việt nam. Quản lý hệ thống thông tin thống nhất trong phạm vi cả nước. Tổng hợp dữ liệu đầu vào được truyền về từ đơn vị kinh doanh vận tải hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để phân tích theo các chỉ tiêu

Thiết bị định vị hợp chuẩn là gì

Thiết bị định vị hợp chuẩn là một Thiết bị định vị GPS ô tô thông minh. Được thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao đạt tiêu chí cao nhất về khả năng đáp ứng nhu cầu. Giám Sát Hành Trình theo THÔNG TƯ 91/2015/TT-BGTVT của Chính Phủ về gắn hộp đen Giám Sát Hành Trình cho xe ô tô kinh doanh vận tải.

Đáp ứng yêu cầu thông tư 9 về thiết bị định vị hợp chuẩn truyền thông tin dữ liệu lên tổng cục đường bộ.

 

Liên hệ mua hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *